Articoli

d'Ippolito Aurelio

Condividi

Aurelio d'Ippolitodi Urbano Giorgio Caporale*

Aurelio D'Ippolito nasce a Sambiase il 13 giugno 1916 da famiglia di antica nobiltà della quale ha sempre onorato la generosità e l'alto sentire, per cui è benvoluto e stimato da quanti hanno avuto occasione di apprezzarne le qualità umane.

Diplomatosi nel 1940, ha impiegato tutta la sua vita nel lavoro sia come progettista che come direttore di cantieri, spiegando le sue migliori energie morali e professionali per il bene della comunità. Ha fatto parte dell'Amministrazione Comunale di Sambiase con incarichi impegnativi quali: Capo Ufficio dell'U.C.S.E.A., Direttore dell'Ufficio Tecnico, Vice Sindaco, prodigandosi con passione per il bene del paese. Ha servito la patria come combattente nel secondo conflitto mondiale. In riconoscimento delle sue qualità morali e professionali, ha ottenuto diverse onorificenze: Medaglie d'oro da parte del Collegio Provinciale dei Geometri per avere, per oltre trenta anni, onorato la categoria; Diploma di Benemerenza da parte dell'Albo d'Onore dell'Industria e Agricoltura Italiana della Ricostruzione; Gran Croce al Merito da parte dell'Accademia AISES e, a coronamento della sua lunga attività spiegata con dedizione al dovere e capacità professionale, l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana. Animo sensibile e aperto al bello è stato ed è amante della musica e delle arti figurative nelle quali di tanto in tanto amava esprimere il suo senso nostalgico della vita.

Ma ciò che gli ha consentito di esprimere senza riserve e con autentica passione è la poesia composta sull'onda musicale del dialetto parlato dalla gente dei rioni antichi di città, da quella gente umile e saggia che tanto ama e della quale coglie, come in un fraterno abbraccio, sofferenze e lamenti, momenti di esasperata ribellione e lunghe pause di muta rassegnazione che si esprime in lapidarie sentenze.

 

(*) Le note biografiche su Aurelio d'Ippolito sono tratte integralmente dal libro " 'A vita 'e 'na passata" , p. 5 ; Tipografia La Modernissima - Lamezia Terme.

 

'a vita  e' 'na passata

 

Le seguenti poesie sono state tratte

'A VITA E' 'NA PASSATA(1)

Poesie di Aurelio d'Ippolito

‘A vita è ‘na passata

Madonna quantu fhacci a chilli mura!
'Ppi chissi ormai 'a vita 'unn'è 'cchiù dura.
Mi guardu arriatu, 'i latu e puru avanti
di sguardi sugnu arrutatu 'i tutti i canti.
Sguardi sireni, truci, rassegnati,
sguardi siveri, duci o mariggiati;
sguardi d'amici ormai diminticati
e 'mbeci 'mbita tantu tantu amati!
Pari 'ca ti vulessiru parrari:
viacchi arrappati e giuvinelli cari,
‘lla sù diventati tutti pari:
oh morti'chi lassi tanti vucchi amari!!!! '
Ppi lli viali di lu campusantu
a'na lapita fhirmava i tantu 'ntantu
dintr'e mia 'ccu 'llu muartu cumbirsandu
e d'u prisenti venti ricurdandu.
Guardandu li ritratti lla mpacchiati,
'un vidia ossa o cinnira cugliuta,
ma cosi e fatti di tiampi passati
d'a vita luaru fhilici o ngarbugliata.
Parianu veri, cumu viventi
ed iu parrari i sintia 'mprisenti.
Unu dicia: - U vì chillu pezzenti,
- 'c'um'è nisciutu è murutu: senza nenti! –
- 'Un ci ha saputu fhari - rispundia
amicu chi 'ccud'illu 'llà stava -
A vissi 'ffattu armeno cum'ammia! -
- Fhatti cumbintu 'ca chissu 'uncircava –
- Ti sì scurdatu quandu passiandu
diciamu: "morti tua vita mea"?
'Un si cuntiantu? Mò `cchi 'bai circandu?
Restati quetu 'ca chissa fhu 'll'idea.
Risbigliati e `cchiù un ciumari,
tiani a menti 'sta randi virità:
`mbita paria 'ca sbertu sapia fhari
- Madonna, 'cchi bardanza!, 'cchi bitalità! -
Mo ni rindimu cuntu veramenti,
'c'a vita è sulamenti 'na passata!...
Quant'amu fhattu 'unn'è sirvutu a nenti
di nua è ristatu 'na fhotu lla 'mpacchiatal..
E' 'bberu, è 'bberu: guarda cumu simu!
arrivati 'cca nenti valimu;
'bboria, ricchizza e banità
nenti ristau, chista è lla virità.
Mi risbigliu puru iu 'ncolarisciutu:
nissunu ciangi a chillu luacu mutu!
Siantu a 'vuci di guagliuni e muraturi
'chi s'imbriganu `ppi s'accaparrari tombi e muri.
Mancu 'a morti a chissi fha paura!
si pensanu `ca sù 'mbilleggiatura.
Sunu attirati tutti 'du 'dinaru!
'l'omu 'è ffattu 'accussì: latru e avaru.

 

*****

 

Nenti cuglivi

Vuagliu li mia peni 'cca accinnari
e di 'ssa terra pocu raccuntari;
di beni e mali sensa nascundiri,
ca beni siminai sensa cuglivi.
U mundu d'accussì l'hamu,fhurmatu
cunbincitindi ca nun fai riatu:
puru si lu scrivu cumu dittu,
si citu stai chissu è beru dilittu.
Belli paroli 'nd'haju dittu tanti
e consigli siminai sti canti canti;
fhatiga 'nd'aju fhattu e mi lu vantu,
mi resta sulu chistu, e mo vu'cuntu.
Nenti cuglivi, ma sugnu n'omu onestu:
è chista a me ricchizza e su mudestu.
Chi disunestu vozi ricugliri
fhorzi 'cchiù di mia ha di ciangiri.
Di l'arcu d'a vita alla scinduta
sugnu'mbiatu senza ancunu ,fhrenu,
ma mi cunsola ca'ncialu Diu
m'ajiuta ppicchì `nto cori mia 'un c'è bilenu.

 

*****

 

U tiampu passa e puru a vanità

N'amicu m'ha mandatu nu ritrattu,
mi'ndi ricuardu mò quandu fhu fattu!
Di fhacci'i quatrarialli 'na ventina,
di quatrarelli, mbeci, 'na decina:
ciarti 'ccu Ili piade supra i banchi
e ciarti assittati supra l’anchi,
ppi fari 'ssu ritrattu a scalinata
d'a quinta limintari terminata.
Di latu, alla sinistra 'ndon Rajheli
caru maestru mia, apa di meli,
'nu pirsunaggiu buanu tuttu cori
c'a tutti ni guidava 'ccu d'amori.
Arriatu d'illu l'asta e lla bandera
a tinia 'na guagliuna 'ccu lla vesta nera
mi paria ad illu l'abburgia,
prisaggiu ca 'nguerra illu muria!
Cari ricuardi sempri vivi ancora
picchi cci vuagliu beni cumu allora.
Cchi omu valurusu! ...jhu 'nu roi,
maestru Perri si ancora tra noi.
Guardandu 'mpacci tutti sti cumpagni,
'cci 'ndè cuntianti, ma siantu puru lagni;
d'ognunu d'illi 'ndi canusciu a storia
picchì haju sana la memoria.
Chini è migratu, chini 'ncialu è jutu
cc'è chini è sanu e cc'è chin'è malatu,
chi si rivorgi a Diu mu cerca ajutu
chini è scuntrusu e si menti di latu.
'ntesta, 'mprima jhila cc'è Cicciuzzu
siguitu di Micheli e di Micuzzu:
tra l'unu e 1'autru cci sugnu puru iu,
'nsema a Luici caru amicu miu.
Cchi strana storia ch'è sta nostra vita!
Chillu ritrattu ti jha quatraralu
e puru u bruttu si vidi cchiù biallu,
ti vidi allu specchiu a vita è abbruttita!
Fhacci arrappata, vucca sdintata...
ti guardi buanu: capilli arradati,
uacchi 'ncupati e crozzi pilati:
fhorzi `nu pocu 'i boria è ristata!
A giuvintù è fujuta... è 'na vulata!
si cci pianzi: cchi strana jhatigata!
Si nesci, si crisci e si fhinisci:
mancu u cchiù bravu cci capisci.
Cuntu e ricuntu: simu menu i prima
simu ristati quasi 'na dicina;
chi manca è 'nduvi Diu ha bulutu
e cci mandu di cca iu'nu salutu.
Ma... a voglia mu piansu u tiampu anticu!
mi veni sempri avanti a virità;
iu u ripiatu e a tutti u dicu:
((u tiampu passa e puru a vanità))

 

*****

 

A ‘nu cumpagnu ‘ì scola

Mi passi davanti
e 'un dici nenti?
'Na vuci iu siantu...
fhorsi è 'llu viantu!
Mi giru e mi vuatu
e guardu viatu,
mi fhazzu 'cchiù avanti
ma u viali è bbacanti.
Pinsandu; mi fhiarmu,
'un sugnu allu 'mpiarnu!
E' 'nu luacu santu:
è 'llu campusantu!
'A vuci torna e siantu
e mi giru cumbintu
ca 'unn'era 'llu viantu
chi vinia du ricintu.
Guardu a 'nu latu
e 'bbiju ammuratu
'nu cumpagnu 'i scola:
Zaffina Nicola!
'U jatu mi manca,
fhorza 'un 'cc'è mancu
lla riastu 'nchiatratu
cumu fhussi 'nchiavatu.
Mi fhazzu curaggiu
vasciu'a capu `pp'omaggiu.
Mi dici Nicola:
cumu priastu si vola!
Alla scola guagliuni
pariamu 'bbaruni
ricchi surtantu
di juachi e di cantu.
Trist'e pinsusu
mi 'abbiju all'uscita:
a 'cchi servi l'abbusu
si chissa è lla vità?
Vulimuni 'beni
'un criscimu li peni
ca i beni tirreni
su sulu vileni.

 

*****

 

‘A festa d’ì Cujhintari

'Na vota l'annu supra 'na muntagna,
'c'è 'na gran festa: oh cchi cuccagna!
Chi porta l'organettu e chi 'a zampogna;
e veninu i divoti d'a campagna.
Cci vanu puru genti paisani,
prigandu 'mu 'a Madonna i teni `sani.
'Cci vanu tutti lla `ppi, circari
si pd lla Madonna miraculari.
Alli Cujhianti si jha sta fhesta
e cc'è 'tanta genti 'chi và 'appedi
'nissunu vicinu alla casa resta,
a `ssu luacu 'vanu ccu tanta fhedi.
Uamini e fimmini c'oji 'un criditi
jati a 'bbidiri e bi cumbinciti,
quandu 'i pirsuna vua v'accirtati
'ca 'cci sù tanti miraculari.
Supra 'na cerza a Madonna appariu
a chilla poarella chi fhedi aviu
e quandu 'a grazia ad'Illa chjdiu,
fhilici e cuntenta'cci a cuncidiu.
Sunu passati mo tanti seculi,
sunu a catini i tanti miraculi
chi la Madonna amurusa cuncedi
si veni prigata ccu 'ardenti fhedi.
Viniti tutti a `stu luacu santu
c'ogn'unu si senti 'cuntiantu tantu,
guardati e'biditi, quantu sprinduri
teni lla mamma 'i Nostru Signuri!
Puru iu ti viagnu a prigari
ppimi na grazia a mmia mi pò fari
'ngrazia 'ccu 'ttia mu puazzu ristari
`ppi tuttu u tiampu c'aju 'i campari.

 

*****
‘U guappu d’a cantina

Di villutu ha lla giacchetta,
'ccu lla punta ha lla scarpetta,
'ppi cravatta 'nu camuffu,
vasciu e tundu: quantu è buffu!
O di sira o di matina
è allu barru o alla cantina:
vò tiniri'ntimurati
quantu sunu assuggittati.
Si cuntorci tuttu quantu
quandu ancunu s'abbacina:
è na mossa, ma è llu vantu
di ssu guappu di cantina.
'Mu ti orfi fha lla mossa,
ma si sa cha di pagari:
vua'u sapiti, è sempri 'u ,fhessa
chi d'u guappu è llu cumpari.
Quandu teni llu bicchiari,
prima 'u guarda, pua assaggia,
quindi duna llu pareri
'ccussì ogn'unu si ncuraggia.
“Cosa ,fhina è chistu vinu!
vi lu dicidi Antuninu.
Assaggiati e pua viviti,
chissu è certu vinu'i viti”.
Puru ciarti giuvinialli
cumu a illu guapparialli
'ntuarnu 'ntuarnu fhanu'a rota
m'ogni cosa ogn'unu annota.
Si pir causu di lla passa
'ncunu guappu rinumatu
illu arrassa tutta 'a massa
e chillu subitu è'mbitatu.
“Puazzu orfiri, 'ndon Pippinu?
'Cca 'cc'è chillu chi graditi:
'cc'è licuari e'binu fhinu
e 'cci sù puru li graniti.
E `ppi d'illu accuntintari
'ndon Pippinu vò assaggiari
chillu vinu d'u cumpari
chi lu fhessa ha di pagari.
'Ppi quant'amu nua mimoria
si ripeti chissa storia.
leggi è chista di gnuranti!
e 'llu sanu i guvirnanti.

 

*****

Posa ‘sta pinna

Stu cori c'haju chiusu 'ntra lu píattu
`ppi d'anni m'ha bulutu accumpagnari:
mò s'è stancatu di quandu illu ha fattu
e m'ha diciutu: - Fherma, lassa stari!
Posa sta pinna, fhalla ripusari!
'U’lla tuccari 'cchiù ca s'è stancata
di scrivari di tutti: brutti e bialli,
di fhatti veri puru di strumbialli.
Sarvala'ppi ricuaadu dintr'o studiu
cumu si fhussi 'nu veru cimeliu,
distinata a 'llu niputi Aureliu
'ppi vuluntà d'u nonnu e bon'aguriu! –
Iu stu cunsigliu sua l'haju ascurtatu,
ull'haju alluangu tantu rimandatu;
e'nsema 'ccu lla pinna haju lassatu
tutti i ricuardi mia di lu passatu.
Pirciò tu cara mia, pinna diletta
minti 1'animu 'mpaci e aspetta, aspetta
ca si stu niputiallu 'i mia 'ndi piglia
ti teni cara cara cumu `na fhiglia;
`stu suannu mia tu fhallu abbirari,
e spiralu tu cumu sa fhari,
cumu quandu 'i mia t'annamurasti
e tanti cosi belli mi spirasti.

***************************

 

 

Poesie dall’ libro

“CANTI DI UN’ANIMA” (*)

di Aurelio d'Ippolito

 

Nustargìa

Quantu chjiàcclljiari e paròli
'nta 'sta sala cumunàli,
quanta genti ch'ascurtàva
'a bravura 'i chi parràva!

Era chìsta 'na schirmàglia
senza f ìarri di battaglia e
ila gente ch'i sintìa
tutta si ndi cumpiacìa.

Nenti 'i mali succidìa
e chi parrà va lu fhacìa
'sta città mu la vidìa
tutta chjìna 'i migliurìa.
Chini jìa a’ st’adunàta
si sintìa tant’unuràta
s’era chilla cha parràva
oppure chilla ch’ascurtàva.

Di la sala li parèti
chjìni èranu di quàtri,
di grand'ùami e littiràti
su stati illr 'i mìastri patri.

'Nta 'sta sala bella e grandi
ti sintìa puru tu 'randi
di 'sti grand'ùamini guardatu
ti sintìa puru ' unuràtu.
Tantu tìampu è passàtu,
'nta 'sta sala sugnu statu,
sulu seggi ammunzillàti
dintra cca cci su ristàti.

Puru ‘ì quadri d’ì ministri
e di l’àutri ùamini illustri
su ristati lla ‘nchjiuvàti,
d’i lamitini mò scurdati.

Si cridìanu 'i sambiasìni
cha divintàti lamitìni,
ccà ogni cosa cambiàva
e tuttu quantu migliuràva?

Viramenti 'unn'hàu sbagliàtu:
'unn'hàniu cchjià l'assissuràtu.
Llà, allo ponti, là a 'nu lato
c'è 'nu vigili 'mpalàtu,

si senti tantu 'mpapinatu
cha di tutti è di guardàtu
cuntu 'randi rarità,
dono 'i 'sta comunità.

Vua, 'mparàtivi 'sti cosi,
tutti 'i jiùri 'un sunu rosi.
Iu mi siantu dignitùsu
e di 'stu numi 'un di fhàzzu ùsu.
Pirciò 'un sugnu lamitìnu,
sugnu ancòra samhiasìnu,
c'è surtàntu divintàtu
chin'è statu ‘ntirissàtu!

****

Si vindìru Sambiàsi
Stati tutti ad ascurtàri
ch'alla storia ha ddi ristàri, vintimìla e cchjiù abitatiti
s'i vindìru li birbànti.

Tutt'uffigi s'i pigliàru
a Nicàstru s'i purtàru,
nenti ccà a nnua ristàu 'binidìttu'....chi curpàu!

Ni lassàru 'na ricchìzza
ed è sulu la mundìzza,
mancu l' ùacc'chji ppi ciangìri
ni lassaru 'sti crumìri.

Si 'na cosa vùa sapìri
'na jiurnàta ha tu pirdìri,
alla porta stài 'mpalàtu
di nissùnu sì guardàtu.

Sulu 'a crìcca tràsi e nèsci,
sunu illi grùassi pisci,
'ndi fhacìru 'nu vuccùni
di ‘sti 'randi cridulùni.

Puru l'acqua ppi bivìri
ni vòziru arrubbàri,
nenti ccà a nnua ristàu
'binidìttu'....chi curpàu!

Ch'ha vulùtu 'stu cunnùbbiu,
ha pigliàtu fhorsi 'u mùbbiu?
Puru 'a leggi hàdi ciampàtu,
'u sènsu sanu l'ha pirdùtu?

Chistu nua ‘un n' u scurdàmu,
alli fhigli 'u tramandàmu!
Ch'ha firmàtu 'stu dicrètu
ha faciùtu 'nu riàtu!

Puru chistu va puniti
Ma chin’u mòtica ‘nu jiritu?
Nenti ccà annua ristàu,
‘binidìttu’…..chi curpàu.


*****

'I vindùti

' U munumèntu fhàttu àlli cadùti
di chillu postu antìcu fhu spustàtu
a 'nn'àngulu, ammucciàtu, fhu mintùtu
e chini cci pènsa cchjiù, su surdi e muti.

Si su scurdàti tutti 'i sacrifhìci
cha 'n guèrra ognùnu d illi fhìci,
ppi ffari stàri a nnua dopu fhilìci,
gudìandu sulu nua 'i binifhìci.

Eroi di milli 'mprèsi 'mmurtalàti,
onòri e vita dàstivu, oh surdàti
mò tutti 'i vua si su scurdàti
all'àngulu llà. fhùstivu jittàti.

' Stu munumèntu fhàttu di granìtu
d'ogni parenti chistu fhu gradìtu
passandu di 'sto posto lu guardàva
ccu amùri e gratitudini pinsàva:

'u sangu di 'sti giùvini virsàtu
'un llu fhu 'mbànu, di tutti è ricurdàtu
vasciànui rivirènti nua 'a testa
di fhrònti a chist'eroi di tanti gesta.

'Nu jiùarnu, mi ricùardu puru 'a data,
cadùtu lu fhascìsmu, ira fhu data,
ccu màzzi e martìalli a 'stu granìtu
cha ricordava puru lu Binìtu.

Ppi mègliu cumpritàri 'sta vindetta
sciundìru 'i brocchi d'u granìtu,
cancìallu, giardìnu e lla scaletta
e tuttu quantu llà c'era di mitu.

A chillu postu 'ndùvi prima stava
ogni amìcu cha li ricurdava
'ncùnu mazzo 'i jiùri cci pusava
e 'na prighìara ccu làrghimi ricitava:

“Signùri, cha ppi nnua murìsti 'n crùci
dùnacci sulu tu mò paci e lluci
cha l'ùamini mò 'un tèninu paci
senz'ànima sunu e ssu mindàci.

V'hànu cacciàtu di 'sto posto antìcu
'n balìa vua siti, senza 'na dimora
ma c'è chini v'àma e bbi ricorda ancòra
e puru iu ch'a tutti binidìcu”.

Mò mi rivùargiu a 'sti lamitìni
ch'hànu pirdùtu amùri e dignità
si fhussiru ristàti sambiasìni
sparita 'un fussi certu la buntà.

Ricanuscènti fhùssiru ristati,
su divintàti tanti rinnigàti
'sti sambiasìni ormai vindùti
alli fhurbacchjiùni e puru astùti.

Oh sambiasìni, pòpulu d'eròi
uniti stati tutti, di mò 'n pòi
fhacìmulu di nùavu 'n'àutru coru
d'ùamini di....'randi dicòru.

Cacciàmuli du nua,chi fhici abùsi
rimanìmu sulu nua ùami amurùsi
c'hàmu spargiùtu semi di buntà
sarvàmula 'sta nostra 'ntigrità.


*****

A siti d'u putèri
'Un su còsi d'ammucciàri
l'hàmu tutti 'i cumiintàri,
speci mò cha non balìmu
e quasi scavi 'n parti simu.

Chistu pòpulu biàtu
l'hànu tuttu ruinàtu
'ntrallazzìsti e 'ntirissàti
ppj dua suli assissuràti.

Mò chi tutto cummintàmu
di 'sta genti nua parràmu
e ancùnu valutàmu,
nua 'u sapìniu 'u fhèli ch'hàmu.

Cuminciàmu i Vinni Vanni
d'illu mò vi lavu 'i panni,
era statu 'i Sambiàsi
rispittàtu 'n tutti 'i casi.

Pua ccu Artùru cumpruttàu
e llu paisi ' u rigalàu
'u dicìu e llu pinsàu
e ppi ffissa ni pigliàu.

' U vidìti, è bidènti,
fhu cicàtu, 'un bidìu nenti.
Veri greci 'ntilligènti
puru fhigli discindènti,

sunu 'i veri sanmbiasìni
tutti quanti puri e fini.
Chistu è statu 'nu tistùrdu
si nd'accòrsi, ma fhu tardu.

Vozi ffàri lu sapùtu
donn'Artùru ch'è murùtu
ma puru illu l'ha pagàtu
'stu 'ratidìssimu riàtu.

Si ci misi ndo' Majètta
lèstu cumu 'na saètta
ma di lìgnu èbbi llu màntu
dormi mò 'nto campusàntu.

Di 'st'affimara città
iu vi dicu 'a virità
su ristàti tutti ' llùsi
s'è pirdùtu unùri e usi.

C'è 'na siti di putèri,
chisti sunu 'i fatti veri,
quantu lotti, quant'abùsi
c'è chi sciànca, c'è chi cùsi.

Chi cridìa a 'sta città
va gridandu: oh ecchi birtà!
Ma chin' è ch' i pira paga,
è ndùvi 'a ftàmi llà dilaga.


****

Tuttu è cangiàtu

M'hàiu sintùtu iu sempri 'nuràtu
ch'a 'stu paìsi mia ndùvi su nnatu
'a genti, puru pòvara, era unèsta
si t'affruntàva ti fhacìa 'na fhèsta.

Curaggiu e dignità era lla dota
di chistu bravu populu, 'na vota;
ogni cosa 'i 'sti tìampi èdi cangiàta
'un c'è pirsùna ch'onn'è arruffianàta.

Affaristi, latri e camorristi
affibbiati su ccu 'ntrallazzìsti
'na crìcca vera, proprio cca ‘sisti
ndùv’hàiu iùtu,nòti su chisti.

'Sta dimucrazìa 'mpena cunquistàta
d'u prima jiùarnu nissùnu l'ha capìta
a ùri e jiùarni l'hànu ruvinàta
era chista d'u pòpulu la vìta.
Oh pòpulu..., vua cha mi lijìti
'un bi scurdàti mmai di lu passàtu,
tanti cosi a tutti n'ha 'mparàtu
e si cchjiù tìampu passa, pìajiu sìti.

Quantu pruvèrbi antichi ccà nisciùtu
Cumu sintèenzi ‘a genti l’hànu tinti
E mò si li sunu tutti riscurdati
‘sti camurrìsti rèstanu dannati.

Oh giuvinìalli cha stati criscìandu
‘un bi scurdàti quantu v’haiu dìttu,
ch’o pìru fhràcitu prìastu va cadìandu;
‘st’ammunimèntu mia m’un resta mutu.


*****

Cchi scàndalu !
Cchi scàndalu, cchi scàndalu!
'Nta 'stu paìsi mia
chini si lu suspicàva cha chistu succidìa?
Sciundìrunu 'u Cunsìgliu
Ministri e Deputati,
cha fhùru jiudicàti
camurrìsti affibbiàti.

Ndi fhìciru 'i giurnàli
cummènti stravacànti
ppi ffàri sulu mali
a nnua pòvira genti!
Cuntàti 'i sacrifhìci
ch'ognùnu 'i nua fhìci
ppi bìdiri Lamezia
città chjìna 'i litìzia.

Mò ccu 'nu dicrètu
nissùnu mìsi bètu
tùtt'hànu distrùttu,
è statu chistu 'u fhrùttu.

Ni vòziru sciancàri
ppi a tutti dimustràri
cha 'i nùastri cuvirnànti
unèsti su rignànti.

Miràculu di Diu!
Cch'hàiu sintùtu iu!?
Mi s'è allirgàtu 'u còri
cha vua siti 'i marfattòri!

Ministri e diputati
cci nd'è di vua 'mputàti
aviti vua arrubbàtu
li sòrdi di lu Stàtu.

Ccà...làtri 'un cci nd'è statu,
è statu dimustràtu;
fhòrzi 'na mazzittèlla
ppi genti povarèlla.

Oh Minìstru ch'hài vinùtu
pirchì tu n'hà' allurdàtu
si 'n Camera e Sinàtu
tanti hànu arrubbàtu?

Allu Suddu sì binùtu
a ffàri rimustrànza
ppi ' sta gràn mancànza:
d'u Nordu, hà' dicidùtu?

Mò 'un m'allùangu tantu
cunchjiùdu lèstu lèstu.
È ffòrzi ppi tia vàntu,
o ti sìanti mò cchjiù unèstu?

Si ccà prìastu vinìsti
pirchì accussì 'un facìsti
mu sbrigùagni 'i milanìsti,
veri rre d'i tangintìsti?

N'u dìssi n'àvu antìcu
ccu dua paròli 'u dìcu:
' u cani ha muzzicàtu
sempri allu sciancàtu!


*****

 

'Nu pòvaru arricchisciùtu

C'è 'nu pòvaru arricchisciùtu
cha và circàndu s' u razzàtu
è di fhonti brasunàtu
e ppi spurtùna pua cadùtu.

Tra li vìacchji và circandu
all'uffigi và scrivìandu,
ppìmmu trova 'sta nutìzia
ch'è ppi d'illu 'na litizia.

All'Aràrdica ha scrivùtu
e lli sordi c'ha spidùtu
mu si trova 'ncùnu stemma
mu di lustru 'u numi 'ngemma.

Puru i vìacchji 'hànu capìtu
ch'è 'nu bùanu vanitùsu:
a cchi ci sèrvi, ppi echi usu,
a 'stu pòvaru arricchisciùtu?

Mò di Roma c'è arrivatu
'nu fhuglièttu ricamatu
ccu 'nu cervu 'nta 'nu pratu
si gnu ch'è ' nu brasunàtu.

'Na gran jèsta ha priparatu
d'ogni razza nd'ha 'mbitàtu
cha vò èssari 'nuràtu
cunul antìcu titulatu.

Cchi cafhùni sbulunatu!
Ogni tìtulu ha ciampàtu,
mò cha riccu è divintatu,
' u passatu s'ha scurdatu?!
Nu' spindìri cchjiù dinàri,
ogni cosa làssa stari,
vàscia puru 'sta tua nasca
cha 'i 'nu,zzùccu tu sì 'n'asca!

"Canti di un'anima" di Aurelio d'Ippolito, stampato dalla Tipografia La Modernissima di Lamezia Terme.

free template joomla 2.5